Gastronomy

อาหารไทย

ภาคเหนือ

อาหารของชาวเหนือ ซึ่งรวมถึงอาหารของชาวล้านนา มิภูมิปัญญาในกรรมวิธีการปรุงอาหารที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ตำรับอาหารต่างๆ จึงมักใช้ส่วนผสมทีมีอยู่เฉพาะถิ่นในภาคเหนือ

อ่านรายละเอียด
ภาคกลาง

ภาคกลางถือได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญทั้งข้าวหอมมะลิ ผัก ผลไม้ และปลาน้ำจืดด้วยเพราะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลำคลอง หนองบึงมากมาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมและผสมผสานวัฒนธรรมจากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในภาคกลาง

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออก

ด้วยภูมิประเทศที่อยู่ติดกับทะเลฝั่งอ่าวไทย จึงทำให้ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งอาหารทะเล ดังนั้นอาหารจานหลักของภูมิภาคนี้จึงเป็นอาหารทะเล (Sea Food) โดยการนำอาหารมาปรุงในแบบต่างๆ

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาหารของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือชาวอีสาน เป็นอาหารง่ายๆ ที่นำวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นมารับประทานอาหาร ซึ่งทุกมื้อจะต้องมีผักและเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบหลัก

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้

อาหารภาคใต้เป็นอาหารที่อร่อยและมีรสจัดจ้าน โดยเน้นเผ็ดจัด เค็ม และเปรี้ยว แต่ไม่หวานดังนั้นอาหารส่วนใหญ่จึงเสิร์ฟพร้อมผักเคียงที่คนปักษ์ใต้เรียกว่า “ผักเหนาะ” เพื่อลดความเผ็ดร้อนลงซึ่งประกอบด้วยผักหลายชนิด

อ่านรายละเอียด

search